Hans-Kristian-Amundsen

Hans Kristian Amundsen

«Mer åpenhet og mer demokrati» og «vi er et lite land, men et stort folk» - er alle budskap som er brent fast i minnet etter 22. juli. Tidligere StatsministerJens Stoltenbergs taleskriver Hans Kristian Amundsen forteller om hvordan ordene ble valgt.

Sigbjørn-Johnsen

Sigbjørn Johnsen

Fylkesmannen i Hedmark har lang bakgrunn i politikken, og har blant annet sittet som finansminister i to regjeringer, senest under Stoltenberg-regjeringen. Sigbjørn Johnsen er kjent for å bruke sin karakteristiske hedmarksdialekt i skrift og tale.

Njål-Berge

Njål Berge

Markedsanalytiker Njål Berge har sterke meninger som han sier så høyt han kan til så mange som mulig. På Lillehammer forteller han om trender som berører og hvorfor vi må bli mer presise og direkte i vår kommunikasjon.

Kommunikasjon som berører

Noen budskap og historier berører oss sterkere enn andre. Hva er det som gjør at noe opprører og berører oss, mens andre budskap ikke engasjerer oss i det hele tatt. Hvilke retoriske grep ligger bak for å nå frem til hjertet vårt med budskapet? Lar vi oss berøre mer eller mindre nå enn tidligere. Kan kjøpt kommunikasjon berøre oss like sterkt som ekte?

Vi blir berørt gjennom budskap som vinkles med humor, sorg, glede og provokasjon. Felles er at de setter spor. De berører oss så sterkt at de skaper en bevegelse i oss. De endrer våre holdninger og vår atferd.

Høstseminaret 2014 på Lillehammer handler om kommunikasjon som gjennom å berøre beveger oss til å foreta en endring.

Når du drar fra Lillehammer 17. oktober, så har du fått en bred innsikt i hvordan vi bruker kommunikasjonsfaglige virkemidler for å skape en kommunikasjon som berører.

  • eZ