Bjarte-Skaugset

Bjarte Skaugset

Hvordan har Statens vegvesen jobbet med å skape engasjement og vekke følelser i befolkningen for å nå målet om å fremme trafikksikkerhet?

Lindis-Hurum_Leger-uten-grenser

Lindis Hurum

For å løse de krevende oppgavene langt borte fra vår trygge hverdag trengs det penger. Hvordan klarer Leger Uten Grenser å skape engasjement rundt sine saker? Nødhjelpskoordinator Lindis Hurum kommer til Høstseminaret for å dele sine erfaringer.

Weie

Hans Jørgen Wallin Weihe

Som medforfatter av boken «Sorg - Kjærlighetens pris er sorgen» er Hans Jørgen i nær kontakt med mennesker i sorg, og han vil i sitt foredrag snakke om det å dele sorg – med et særlig fokus på sosiale medier som en ny «arena».

Kommunikasjon som berører

Noen budskap og historier berører oss sterkere enn andre. Hva er det som gjør at noe opprører og berører oss, mens andre budskap ikke engasjerer oss i det hele tatt. Hvilke retoriske grep ligger bak for å nå frem til hjertet vårt med budskapet? Lar vi oss berøre mer eller mindre nå enn tidligere. Kan kjøpt kommunikasjon berøre oss like sterkt som ekte?

Vi blir berørt gjennom budskap som vinkles med humor, sorg, glede og provokasjon. Felles er at de setter spor. De berører oss så sterkt at de skaper en bevegelse i oss. De endrer våre holdninger og vår atferd.

Høstseminaret 2014 på Lillehammer handler om kommunikasjon som gjennom å berøre beveger oss til å foreta en endring.

Når du drar fra Lillehammer 17. oktober, så har du fått en bred innsikt i hvordan vi bruker kommunikasjonsfaglige virkemidler for å skape en kommunikasjon som berører.

  • eZ