jens-haugen

Jens Edgar Haugen

Fotograf Jens Edgar Haugen er kåret til årets fotograf fire år på rad og er kjent for sin evne til å variere både uttrykk og virkemidler i sine bilder. På Høstseminaret deler han sin kunnskap om hvorfor og hvordan et bilde berører.

Sigbjørn-Johnsen

Sigbjørn Johnsen

Fylkesmannen i Hedmark har lang bakgrunn i politikken, og har blant annet sittet som finansminister i to regjeringer, senest under Stoltenberg-regjeringen. Sigbjørn Johnsen er kjent for å bruke sin karakteristiske hedmarksdialekt i skrift og tale.

Bjarte-Skaugset

Bjarte Skaugset

Hvordan har Statens vegvesen jobbet med å skape engasjement og vekke følelser i befolkningen for å nå målet om å fremme trafikksikkerhet?

Kommunikasjon som berører

Noen budskap og historier berører oss sterkere enn andre. Hva er det som gjør at noe opprører og berører oss, mens andre budskap ikke engasjerer oss i det hele tatt. Hvilke retoriske grep ligger bak for å nå frem til hjertet vårt med budskapet? Lar vi oss berøre mer eller mindre nå enn tidligere. Kan kjøpt kommunikasjon berøre oss like sterkt som ekte?

Vi blir berørt gjennom budskap som vinkles med humor, sorg, glede og provokasjon. Felles er at de setter spor. De berører oss så sterkt at de skaper en bevegelse i oss. De endrer våre holdninger og vår atferd.

Høstseminaret 2014 på Lillehammer handler om kommunikasjon som gjennom å berøre beveger oss til å foreta en endring.

Når du drar fra Lillehammer 17. oktober, så har du fått en bred innsikt i hvordan vi bruker kommunikasjonsfaglige virkemidler for å skape en kommunikasjon som berører.

  • eZ