Velkommen til Oslo 2015!

Høstseminaret 2015 blir arrangert i Oslo 14. - 16. oktober på Radisson Blu Plaza Hotel. Temaet er "Stolthet og fordom".

Fremmer vi de interessene som betaler mest, er portvoktere for makten og mestere i å forføre folk med budskap som er tomme for innhold? Eller er vi de som gjør byråkratenes språk forståelig, åpner opp organisasjonen for innsyn og sørger for at samfunnsinteressene går foran det ensrettede kjøret etter størst mulig sum på bunnlinjen.

Hva kan vi i kommunikasjonsbransjen være stolte av, hvor bør vi svelge stoltheten og hvordan skal vi levere virkelig verdi? Er all kritikken av bransjen fordommer, eller finnes det en kjerne av sannhet som vi bør lytte til?

På Høstseminaret 2015 finner vi frem røntgenapparatet. Vi tar de vanskelige debattene, viser jobber vi kan være stolte av og forteller hvordan du kan sette og vise verdien av arbeidet ditt.